Tajnik / tajnica, poslovni sekretar / sekretarka

Organizacija je moje drugo ime.

Kot sekretar  bo vaša naloga profesionalno voditi pisarno. Poleg upravljanja informacijskih in komunikacijskih tokov boste tudi odgovorni za nemoteno ravnanje z administrativnimi in organizacijskimi vprašanji. Značilne naloge bodo vključevale pripravo seznamov in statističnih podatkov, usklajevanje urnikov ter pripravljalne in nadaljnje aktivnosti v zvezi s srečanji in dogodki. V tej vlogi boste povezani med vodjem prodajne hiše in upravo na sedežu podjetja, pa tudi znotraj prodajne mreže.