Prijava kršitev


Portal za prijavo kršitev in nepravilnosti 

Za nas kot podjetje, STAHLGRUBER trgovina d.o.o., je najpomembneje, da naše poslovanje vodimo z najvišjo stopnjo integritete in v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Naš način ravnanja z ljudmi, naše odločitve in naše vsakodnevno delovanje podpira naš skupni sistem vrednot.

Kršitve zoper te vrednote ne škodujejo le dobremu ugledu podjetja, temveč lahko povzročijo celo hude pravne posledice. Primeri so številni: korupcijska kazniva dejanja na področju gospodarskega kriminala, kršitev protimonopolnih pravil, kot so nezakonito dogovarjanje o cenah ali kršitve zoper veljavne pravilnike o zasebnosti. Če opazite nepravilnosti ali imate utemeljen sum in bi želeli oddati anonimno prijavo, imate sedaj to možnost preko portala NAVEX. Ta nam omogoča, da lahko nezakonita ravnanja odkrijemo pravočasno ter na ta način preprečimo morebitne nadaljnje posledice.

Portal NAVEX je namenjen vsem zaposlenim in vodjem, kupcem, dobaviteljem in poslovnim partnerjem podjetja STAHLGRUBER trgovina d.o.o.. Zagotavljamo vam, da bo vsaka prijava raziskana s senzibilnostjo, resnostjo in potrebnimi sredstvi.

Zavedamo se, da se marsikdo boji, da se bodo z uvedbo portala  NAVEX odprla vrata za mobing in ovaduštvo. Tu  želimo pojasniti sledeče: portal NAVEX vam nudi pomoč, v kolikor v podjetju zaznate dejanja, za katere menite, da so sumljiva ali o katerih celo veste, da so pravno sporna. Na ta način imate možnost, da podjetju preprečite škodljive posledice tovrstnih dejanj, ne da bi se na kakršenkoli način izpostavili konfliktom. Kajti naše sodelavke in sodelavci imajo pravico do poštenega delodajalca in s tem do varne zaposlitve.  

Vašo prijavo imate možnost oddati preko naslednje povezave: www.lkqcorp.ethicspoint.com

Hvala za vašo podporo!

POJDI NA PORTAL ZA PRIJAVO kršitev

Ta film je avtorsko zaščitena intelektualna lastnina. Ne sme se kopirati ali spreminjati za distribucijo, komercialne ali zasebne namene. Objavo na drugih spletnih straneh mora avtor odobriti. Vse pravice so v lasti podjetja Business Keeper AG.

Pogosto zastavljena vprašanja - FAQ

Kaj je pravzaprav »Compliance«?

Compliance oz. skladnost pomeni "lojalen pravilom", to je upoštevanje tako zakonodaje kot tudi internih smernic. Namenjen je zaščiti podjetja in vseh zaposlenih.

Čemu je namenjen NAVEX?

Morda veste za konkretne primere, ki bi lahko ogrozili upoštevanje pravil? Morda se bojite te informacije osebno posredovati naprej? Kot prijavitelja vas želimo učinkovito zavarovati ter vam za oddajo anonimnih, ali v kolikor želite poimenskih prijav, ponujamo komunikacijsko platformo varovano z najvišjimi varnostnimi standardi.

Kako lahko moj namig pomaga?

Vaš namig lahko pripomore k hitremu odkritju nepravilnosti in s tem hitrejšemu odkritju rizičnih situacij. Tako se lahko v določenih primerih prepreči finančna škoda ali slab ugled podjetja STAHLGRUBER in tretjih oseb. Na ta način lahko aktivno sodelujete in s tem pripomorete k zmanjšanju posledic za podjetje in vse zaposlene.

Katere primere lahko prijavim?

Lahko prijavite podatke o dejanskih stanjih, ki so posredno ali neposredno povezani z naslednjimi temami:

- Kršitev internih smernic
- Kršitev pomembnih zakonskih predpisov (npr. socialno zavarovanje, trgovske, poslovne in davčne zakonodaje)
- Okoljska zakonodaja
- Varnost pri delu, poškodbe in nevarnosti
- Varstvo podatkov in IT varnost
- Kraje, poneverbe in goljufije
- Splošni zakon enakega obravnavanja, nadlegovanja in diskriminacije
- Korupcija, podkupovanje in konflikti interesov
- Kršitev protimonopolnih pravil, določanja cen in izdaja poslovnih skrivnosti

Več pojasnil k posameznim temam lahko prejmete ob samem postopku prijave.

Želel bi ostati anonimen – je to zagotovljeno? 

Osnovno načelo tukaj uporabljanega postopka je varovanje zasebnosti prijavitelja. Tehnično zagotovilo o zaupnosti podatkov je certificirano. Pomemben napotek: Prosimo, upoštevajte, da v samem postopku prijave – v kolikor želite – sami varujete vašo anonimnost in ne razkrijete pomotoma svoje identitete v sporočilu, ki ga napišete.   

Katere podatke lahko STAHLGRUBER zahteva ali ima v njih vpogled?  

STAHLGRUBER prejme le informacije, ki jih vi vnesete v sistem.   

Moram NAVEX uporabiti iz omrežja podjetja?

Ne. Portal NAVEX je dosegljiv preko vseh internetnih naprav. Kliknite zgolj na https://secure.ethicspoint.com/domain/media/sl/gui/52262/.
Če prijavo oddate preko omrežja v svojem podjetju, bi bilo teoretično sledljivo, da ste obiskali stran NAVEX. 100 % anonimnost je zajamčena, v kolikor je prijava oddana preko internetne povezave, ki ni v mreži podjetja (domače ali javno omrežje).

Obstaja možnost komunikacije s STAHLGRUBER-jem?  

Da, preko zaščitenega poštnega predala. Le-tega si lahko nastavite v sklopu vaše prijave. Pri nastavitvi vašega poštnega predala si sami izberite psevdonim in geslo. Vaša prijava bo zaščitena s kodiranjem in drugimi varnostnimi funkcijami. Do vašega zaščitenega poštnega predala dostopate preko gumba »Login«. Vnesite vaš osebni psevdonim/ uporabniško ime in geslo, katerega ste izbrali ob sami oddaji prijave.  

Kakšen namen ima varovani poštni predal? 

Preko omenjenega poštnega predala vam lahko pooblaščenec za skladnost zastavi vprašanja, v primeru nejasnih podrobnosti.