Varstvo osebnih podatkov

Varstvo vaših osebnih podatkov in vaša pravica do informacijskega samoodločanja sta bila v podjetju STAHLGRUBER d.o.o. vedno pomembna.
V nadaljevanju vas želimo v skladu s členi 13, 14 in 21 Evropske splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) seznaniti, kako obdelujemo vaše osebne podatke in katere pravice imate kot posameznik. Za posebne primere obdelave boste prejeli ločene ali dodatne informacije, če je to potrebno. To obsega na primer izjave o varstvu osebnih podatkov na naši spletni strani, pogoje udeležbe na dogodkih ali informacije v okviru izjav o privolitvi. Sledeči splošni podatki se po potrebi posodobijo. Trenutno različico si lahko ogledate na www.stahlgruber.si/varstvopodatkov

Pogosta vprašanja

Zakaj je STAHLGRUBER posodobil pravilnik o varovanju podatkov?

V sodobni družbi je zbiranje in obdelava osebnih podatkov del vsakdana. Poslovni odnos z vami ne bi bil mogoč, če nam ne bi bilo dovoljeno obdelovati osebnih podatkov. Vendar lahko svojo osnovno pravico do informacijske samoodločbe uveljavite le, če veste, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki. Posodobili smo našo izjavo o varstvu podatkov, da vas bomo podrobneje kot prej obvestili, katere osebne podatke obdelujemo, zakaj je to potrebno in kaj se zgodi z vašimi podatki. S tem želimo pomagati okrepiti vaše pravice do varstva podatkov in izpolniti naše obveznosti glede GDPR. 

Kaj je GDPR?

GDPR [NR1] je skupna okrajšava za evropsko splošno uredbo o varstvu podatkov. Z GDPR želi Evropska unija ustvariti enoten pravni okvir za obdelavo in shranjevanje osebnih podatkov ter izboljšati in standardizirati varstvo podatkov v EU. V mnogih pogledih temelji na prejšnjem zveznem zakonu o varstvu podatkov. GDPR je obvezen od 25. maja 2018 v vseh državah članicah EU in zakonsko gledano stoji nad ustreznim nacionalnim pravom. Preberite več o tem

Ali STAHLGRUBER uporablja piškotke?


Da, piškotke uporabljamo na nekaterih naših spletnih straneh. Za omogočanje nekaterih funkcij našega spletnega mesta ali našega spletnega naročila uporabljamo tako imenovane "sejne piškotke". Ti piškotki se izbrišejo, ko zaprete brskalnik. Piškotke uporabljamo tudi za statistično analizo zanimanja na naših spletnih straneh. Naši piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov in se uporabljajo samo za beleženje pogostosti obiskov naše spletne strani.

Kako pogosto STAHLGRUBER trgovina d.o.o. posodablja pravilnik o varstvu podatkov?

Hiter tehnični razvoj ter spremembe poslovnih procesov in / ali zakonske zahteve zahtevajo, da občasno prilagodimo svoj pravilnik o varstvu podatkov. Prosimo vas, da vedno upoštevate trenutno različico našga Pravilnika o varstvu podatkov

Kako se moji podatki uporabljajo?

STAHLGRUBER uporablja zbrane podatke za naslednje namene: Za izpolnitev pogodbe ali za predpogodbene ukrepe za izpolnitev zakonskih obveznosti, npr. za odpoklice, za zaščito legitimnih interesov, npr.za splošno vzdrževanje stikov v okviru obstoječega poslovnega odnosa, komunikacije in trženja na podlagi vašega izrecnega soglasja.

Ali lahko nasprotujem uporabi določenih mojih osebnih podatkov s strani STAHLGRUBER-ja?

Da, lahko nasprotujete zbiranju določenih osebnih podatkov s strani STAHLGRUBER-ja. Več informacij najdete v našem pavilniku o varstvu podatkov.
Koliko časa STAHLGRUBER hrani moje podatke?

Vaši podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bo več potrebno izpolnjevati namena, za katerega so bili zbrani (npr. v okviru pogodbenega razmerja), ali če je poteklo določeno obdobje hrambe, določeno v zakonu.

Kako se podatki shranjujejo in ščitijo na STAHLGRUBER-jevih strežnikih?

STAHLGRUBER je zavezan k varovanju vaših osebnih podatkov. Za zaščito vaših osebnih podatkov uporabljamo različne varnostne tehnologije in postopke pred nepooblaščenim dostopom, nepooblaščeno uporabo ali nepooblaščenim razkritjem.

Kako lahko kontaktiram STAHLGRUBER če imam vprašanja glede izjave o varstvu podatkov?

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi vaših osebnih podatkov, nam pišite na info@stahlgruber.si.

Informacije o varstvu podatkov za kupce, dobavitelje in druge poslovne partnerje

(Stanje dne 20.08.2019)

1. Kdo je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov in kako se lahko obrnete na odgovornega za varstvo podatkov? 

Odgovorni po členu 4 št. 7 GDPR: 
STAHLGRUBER trgovina d.o.o.
Ob železnici 18
1000 Ljubljana

Zastopan s strani direktorja. 

Tel.: (01) 587 31 70 (klicni center)
E-Mail: info@stahlgruber.si

2. Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo pri nas in iz kje izhajajo?

Večji del osebnih podatkov zbiramo neposredno od vas ali pa podatki nastanejo neposredno na podlagi poslovnega odnosa. Vendar pa je v določenih primerih potrebno uporabiti osebne podatke iz drugih virov kot obravnava del iz točke 3. Dies erfolgt selbstverständlich unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. V takih primerih je mogoče osebne podatke pridobiti iz javno dostopnih virov (npr. poslovnega registra, bonitetnih poročil, zemljiških knjig, registrov dolžnikov, sporočil za javnost in internetnih iskanj), od pridruženih podjetij, dobaviteljev in sodelujočih partnerjev ter od drugih tretjih oseb (npr. informacij in javnih institucij). Glede na dejavnost obdelave in namen se zlasti obdelujejo podatki iz naslednjih kategorij:

- Osebni glavni podatki, kot so npr. ime, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, zakonski status, naziv delovnega mesta in panga
- Kontaktni podatki, kot so npr. naslov, naslov za registracijo, če je drugačen, elektronski naslov, telefonska številka in številka faksa
- Bančni podatki, drugi podatki o računu in podatki o plačilih- davčni podatki, kot so npr. davčna in matična številka
- Podatki o naročilih, kot so npr. vrsta in količina naročenega blaga ali uporabljenih storitev
- Podatki o vozilu (zlasti številka podvozja, registracija, tehnični podatki, kilometrina)
- Bonitetni in plačilni pogoji
- Podatki na podlagi reklamacij
- Podatki za identifikacijo in overjanje, kot so npr. ID-ji, podpis, žig podjetja in gesla
- Slikovni in video podatki
- Zgodovinski podatki o poslovnih odnosih podjetja STAHLGRUBER d.o.o. in pridruženih podjetij
- Pogodbeni odnosi z dobavitelji in partnerji za sodelovanje (npr. kot del bonus programov ali za skupne prodajne in tržno marketinške dejavnosti)
- Podatki o oglaševanju in prodaji, vključno s podatki o ciljnih skupinah 
- Podatki v okviru stalnega vzdrževanja stikov ali začetka poslovanja, kot so npr. podatki o komunikaciji, ki so se zgodili, vključno z datumom, uro in namenom
- Kopije dopisov, v kolikor to poteka pisno, po e-pošti ali po faksu

Če dostopate do spletnega mesta STAHLGRUBER d.o.o. ali uporabljate druge elektronske storitve, ki jih ponujamo, pri tem obdelujemo različne informacije, specifične za IT. Sem spadajo poleg vrste, časa in trajanja dostopa tudi IP naslovi, ki jih uporabljate, podatke o končnih napravah, ki jih uporabljate, kot so operacijski sistem in brskalnik ter količina prenesenih podatkov. Za obdelavo podatkov opisanih v točki 3 se uporabljajo tudi tako imenovani „piškotki“ (ang. Cookies). Več informacij najdete v okviru posebnih informacij o varstvu podatkov za zadevno spletno mesto ali ustrezne elektronske storitve. Za spletno mesto "stahlgruber.si" najdete informacije na www.stahlgruber.si/varstvopodatkov

3. Za katere namene se vaši osebni podatki obdelujejo in na kakšni pravni podlagi?

Vaši osebni podatki se obdelujejo v skladu z določbami Evropske splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), zveznega zakona o varstvu podatkov v različici z dne 30. junija 2017 (BDSG) in drugih morda veljavnih predpisov o varstvu podatkov. 

a) Obdelava za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih ukrepov
Velik del osebnih podatkov obdelujemo zato, da lahko z vami izpolnimo pogodbene obveznosti ali izvedemo predpogodbene ukrepe na vašo zahtevo. Pravna podlaga za to je člen 6, odstavek 1, črka b) GDPR. Dejavnosti obdelave, vključno s pripadajočimi nameni, izhajajo zlasti iz ustrezne pogodbe in vključujejo predvsem ponudbo naših katalogov in sistemov naročanja, pripravo ponudb, sprejem naročil, prevzem blaga, dostavo, po možnosti montažo in / ali zagon in / ali vzdrževalne dejavnosti, opravljanje drugih storitev, kot so izobraževanja, poročanje o prodaji v okviru bonus programov, obračunavanje, vključno s plačilnimi transakcijami, povezanimi z naročili, omamljanje in odmera davkov. S tem povezano je potrebna tudi komunikacija v zvezi z naročili, dokumentacija transakcij, knjiženje poslovnih transakcij in obravnavanje pritožb, vključno z izpolnitvijo morebitnih garancijskih zahtevkov.

b) Obdelava za izpolnitev zakonskih obveznosti ali za izpolnitev javnih interesov
Kot vsako drugo podjetje mora tudi STAHLGRUBER d.o.o. izpolniti široko paleto raznih pravnih obveznosti.  Pri tem se morajo obdelovati tudi osebni podatki. Pravna podlaga za to je člen 6 odstavek 1 stavek 1 črka c) GDPR. Poleg tega bodo morda osebni podatki obdelovali za izpolnitev javnih interesov.  Pravna podlaga za to je člen 6 odstavek 1 stavek 1 črka e) GDPR.
Zahteve in posledično obdelava in nameni izhajajo zlasti iz trgovinskega in davčnega prava, pa tudi iz drugih regulativnih ali uradnih zahtev. Obdobje hrambe poslovnih dokumentov zahteva npr. da se veliko število dokumentov, vključno z osebnimi podatki, ki jih vsebujejo, hrani dolgoročno.
Nadaljnje dejavnosti obdelave, ki temeljijo na zakonskih predpisih, lahko vključujejo izvajanje ali podporo odpoklicov izdelkov, preprečevanje pranja denarja, preprečevanje korupcije, boj proti in financiranju terorizma, izpolnjevanje obveznosti davčnega nadzora in poročanja, preverjanje identitete in primerjava s protiterorističnimi seznami.
Pravni ali uradni ukrepi lahko zahtevajo, da se osebni podatki obdelujejo in razkrijejo. To vključuje ukrepe v okviru kazenskega pregona, zbiranja dokazov, uveljavljanja ali obrambe zoper zahtevke ali revizije civilnega prava s strani davčnih in / ali nadzornih organov.

c) Obdelava za zaščito legitimnih interesov podjetja STAHLGRUBER d.o.o. ali tretjih oseb
Poleg izpolnjevanja pogodb z vami, izvajanja predpogodbenih ukrepov in izpolnjevanja zakonskih obveznosti ali varovanja javnih interesov, obdelujemo osebne podatke z namenom varovanja zakonitih interesov nas ali tretjih oseb. Pravna podlaga za to je odstavek 1 člena 6, točka 1, f) GDPR. Dejavnosti obdelave vključujejo predvsem sledeče:

- Splošno vzdrževanje stikov v okviru obstoječega poslovnega odnosa
- Splošna notranja in zunanja komunikacija
- Ukrep o skladnosti, vključno z notranjimi in zunanjimi preiskavami za preprečevanje in po potrebi odkrivanje kaznivih dejanj ali drugih kršitev
- Izmenjava podatkov s povezanimi podjetji za optimizacijo obsega ponudbe in storitev ter za izboljšanje procesov in struktur
- Izmenjava podatkov z dobavitelji in sodelujočimi partnerji, kot del skupnih prodajnih in marketinških akcij
- Omejeno shranjevanje osebnih podatkov namesto brisanja v skladu z ustreznimi paragrafi nacionalne zakonodaje
- Pridobitev ponudb za zavarovanje kreditov in sklenitev kreditnega zavarovanja oz. bančih garancij za zmanjšanje ekonomskega tveganja podjetja STAHLGRUBER d.o.o.
- Zbiranje informacij in izmenjava podatkov s kreditnimi agencijami, med drugim za zmanjšanje gospodarskega tveganja in odobritev plačilnih pogojev
- Razlastninjenje, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov
- Zagotavljanje varnosti IT in podatkov, vključno z ukrepi za ohranjanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti podatkov
- Ukrepi za upravljanje podjetja, kot so npr. evidentiranje stroškov, notranji in zunanji nadzor in poročanje, notranja revizija
- V posameznih primerih ko se klici pri prevzemu naročila, za namene usposabljanja ali kot del nadzora kakovosti prestrezajo
- Upravljanje kakovosti, spremljanje in optimizacija poslovnih procesov
- Upravljanje rizika tveganja in izrednih razmer, pa tudi različni varnostni ukrepi, vključno z ukrepi za zaščito hišnih pravic
- Statistične ocene in analize potreb za optimizacijo ponudbe, razpoložljivosti blaga in storitev ter neposredno naslavljanje kupcev
- Statistične ocene za merjenje dosega oglasov in spletnih novic (Newsletter-jev) (npr.stopnja odpiranja),
- Dejavnosti v interesu varnosti stavb in objektov, vključno z nadzorom in beleženjem dostopa
- Video nadzor kot del varstva hišnih pravic, za preprečevanje in pregon kaznivih dejanj ter za zaščito lastnine STAHLGRUBER d.o.o. in tretjih oseb
- Video nadzor tehničnih naprav za varnost prisotnih oseb in za odkrivanje tehničnih napak

Da bi zaščitili svoje zakonite interese, lahko podatke, shranjene pri nas, dopolnimo s podatki, ki so shranjeni v javno dostopnih virih, ali s podatki, ki se zbirajo od tretjih oseb (npr. bonitetnih agencij, naslovnih založnikov ali državnih organov).

Osebne podatke obdelujemo tudi za namene oglaševanja ter tržne in javnomnenjske raziskave. Podatki za namene oglaševanja se lahko pridobijo osebno, po telefonu in po pošti. Če ste kupili blago ali uporabljali storitve pri nas, lahko po potrebi obdelujemo vaš E-poštni naslov, da vam pošljemo informacije o podobnih izdelkih in storitvah po elektronski pošti. Če zakonodajalec zahteva soglasje, bomo to po potrebi pridobili. V okviru zakonskih predpisov osebne podatke izmenjujemo tudi s povezanimi podjetji. Obdelava kot del uravnoteženja interesov poteka le, če temu niste ugovarjali in če zakonodajalec ne zahteva izrecnega soglasja. O vaši pravici do ugovora v skladu š členom 21 GDPR vas bomo ločeno spodaj obvestili.  

d) Obdelava na podlagi vašega izrecnega soglasja
Za nekatere dejavnosti obdelave bo morda potrebno vaše soglasje. Pravna podlaga za takšno obdelavo je člen 6 odstavek 1 stavek 1 črka a) GDPR. Soglasje, podano pred 25. majem 2018, običajno ostane veljavno. Če potrebujemo vaše soglasje, vas bomo obvestili o načrtovani obdelavi, preden boste oddali svoje soglasje. Vsako novo in preteklo soglasje lahko kadar koli prekličete.Odvzem soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših podatkov do trenutka umika.

4. Katere kategorije prejemnikov imajo dostop do vaših osebnih podatkov in komu se ti podatki posredujejo?

V okviru podjetja STAHLGRUBER d.o.o. imajo oddelki dostop do osebnih podatkov, ki podatke potrebujejo v okviru vaše poklicne dejavnosti in za izvajanje obdelave, opisane v točki 3. Vaši osebni podatki se bodo posredovali na mesta zunaj podjetja STAHLGRUBER d.o.o. le, če je to zakonsko dovoljeno in potrebno v obsegu obdelave opisane v točki 3.

Kot pravna podlaga pride v poštev sledeče:
- Dali ste nam ali tretji osebi izrecno soglasje. Člen 6 odstavek 1 stavek 1 črka a) GDPR
- Posredovanje podatkov je potrebno za izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili s podjetjem STAHLGRUBER d.o.o. ali tretjo osebo ali za izvedbo predpogodbenih ukrepov. Člen 6 odstavek 1 stavek 1 črka b) GDPR
- Posredovanje podatkov je potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki jim je STAHLGRUBER d.o.o. podvržen. Člen 6 odstavek 1 stavek 1 črka c) GDPR
- Posredovanje podatkov je potrebno za zaščito javnih interesov. Člen 6 odstavek 1 stavek 1 črka e) GDPR
- Posredovanje podatkov je potrebno za zaščito legitimnih interesov podjetja STAHLGRUBER d.o.o. ali tretje osebe. Člen 6 odstavek 1 stavek 1 črka f) GDPR
- Če gre pri tem za obdelavo naročil. Člen 28 GDPR

a) Posredovanje ponudnikom storitev
Kot večina drugih podjetij tudi STAHLGRUBER GmbH sodeluje s ponudniki storitev. Diese Erfüllungsgehilfen sind zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet. V kolikor gre za obdelavo naročila. Člen 28 GDPR lahko ponudnik storitev osebne podatke obdeluje le v skladu z navodili in v ozko omejeno na posamezno naročilo. Ponudniki storitev in ponudniki za obdelavo naročil, ki jih uporablja STAHLGRUBER d.o.o., prihajajo zlasti iz naslednjih kategorij:

- Ponudniki informacij o bonitetah podjetij
- Banke, kreditne institucije in drugi ponudniki plačilnih storitev
- Svetovanje in posvetovanje, vključno s pravnim svetovanjem, davčnim svetovanjem, poslovnim svetovanjem in revizijo
- Varnostna podjetja in ponudniki varnostnih storitev
- Tiskarske storitve
- Podjetja za odvoz odpadkov
- Cenilci
- Agencije za izterjavo dolgov
- Ponudnik IT storitev logistike in transporta
- Oglaševanje in prodaja
- Podjetja, ki izvajajo usposabljanja in šolanja
- Ponudniki tehničnih storitev
- Ponudniki telekomunikacijskih storitev
- Zavarovalnice

Pri teh ponudnikih storitev lahko gre tudi za povezana podjetja. Poleg namenov, navedenih v točki 3 c), poteka prenos zlasti v enem ali več naslednjih kontekstih: 

- Zaključek kreditnih zavarovanj
- Archiviranje
- Obdelava dokazil in drugih dokumentov
- Naročila in nabava
- Storitve klicnega centra
- Kontroling
- Uničenje podatkov in nosilcev podatkov
- Pridobitev bonitetnih podatkov
- Ustvarjanje personaliziranih izdelkov za tisk
- Priprava in ocena strokovnih poročil in ocen
- Izterjava dolgov
- Pisma
- Trženje, vključno z izvajanjem oglaševanja, raziskav trga in javnomnenjskih raziskav
- Mediji in komunikacijska tehnologija
- Poročanje
- Pravno in davčno svetovanje
- Upravljanje s tveganji
- Pregled podatkov v okviru boja proti pranju denarja
- Upravljanje varnosti
- Storitve kot so usposabljanja in šolanja
- Statistična ocenjevanja
- Telefonija in / ali druga elektronska komunikacija
- Poslovno svetovanje
- Odprema in dostava blaga in / ali dokumentov
- Upravljanje kupcev in dobaviteljev
- Vzdrževanje in podpora za IT sisteme (strojna in programska oprema)
- Interna in eksterna revizija
- Plačilni promet

b) Posredovanje dobaviteljem / sodelujočim poslovnim partnerjem
V sklopu izpolnitve pogodbe, izvajanja predpogodbenih ukrepov, izpolnjevanja zakonskih obveznosti ali vzdrževanja predpogodbenih ukrepov osebne podatke posredujemo dobaviteljem in partnerjem za sodelovanje. To so zlasti naslednji primeri: 

- Bonusni programi: Če sodelujete v programu bonusov katerega od naših dobaviteljev / partnerjev za sodelovanje, je potrebno, da se bonus točke nakažejo, da upravljavcu bonus programa sporočimo prodajo, povezano z bonusom.
- Kampanje za odpoklic: Zakonsko smo dolžni podpirati dobavitelje z odpoklicnimi akcijami. Po potrebi pošljemo ime in kontaktne podatke kupca odpoklicanih izdelkov ustreznemu dobavitelju. Podatki se lahko dopolnijo z informacijami o posamezni transakciji (datum nakupa / dobave, podatki o izdelku, količina).
- Pritožbe: Za obdelavo reklamacij bo morda potrebno, da pritožbo posredujemo ustreznemu dobavitelju. Poleg podatkov o stikih in naročilih to vključuje tudi podatke o vozilu, podatke o lastniku vozila in dokazila o dodatnih stroških, ki so morda zahtevani.
- Skupne prodajne in tržne aktivnosti: S podporo naših dobaviteljev / partnerjev za sodelovanje izvajamo različne prodajne in tržne aktivnosti. V okviru nadzora prodaje je potrebno, da podatke o stikih s kupci in prodajne podatke posredujemo ustreznemu dobavitelju / partnerju, ki sodeluje v ustrezni kampanji.
- Neposredna dostava blaga: Lahko se zgodi, da vam blaga ne dostavimo neposredno mi, temveč dobavitelj / partner. Potem je potrebno, da vaše kontaktne podatke in podatke o pogodbi, potrebne za dostavo, pošljemo ustreznemu dobavitelju / partnerju.

c) Posredovanje drugim prejemnikom
Poleg ponudnikov storitev, ki delajo v imenu podjetja STAHLGRUBER trgovina d.o.o., ter njegovih dobaviteljev in partnerjev, se upoštevajo še druge kategorije prejemnikov:
- tretje osebe, s katerimi imate pogodbeno razmerje,
- tretje osebe, če ste privolili v prenos podatkov,
- dobavitelji podjetja STAHLGRUBER trgovina d.o.o. in STAHLGRUBER GmbH,
- Javni organi in institucije, kot so npr. davčni in finančni organi, organi kazenskega pregona, sodišča, nadzorni organi, zvezni organ za promet itd.,
- pridružene družbe podjetja STAHLGRUBER trgovina d.o.o. za skupno upravljanje, obvladovanje tveganj, nadzor in / ali pravne obveznosti  

5. Kako dolgo podjetje STAHLGRUBER trgovina d.o.o. hrani vaše osebne podatke? 

STAHLGRUBER trgovina d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno v okviru poslovnega odnosa, vključno s predpogodbenimi ukrepi in izpolnjevanjem zakonskih obveznosti.  

Poleg tega je podjetje STAHLGRUBER trgovina d.o.o. dolžno upoštevati obdobja hrambe po trgovskem in davčnem pravu. To izhaja zlasti iz trgovinskega zakonika, davčnega zakonika in zakona o pranju denarja in traja do 10 let po koncu poslovnega razmerja ali sklenitvi pogodbe. 

Zaradi nadaljnjih zakonskih predpisov je morda potrebno dodatno podaljšanje skladiščenje za ohranitev dokazov. Zakoniki določajo zastaranje do 30 let, redni zastaralni rok pa tri leta. 

Ko se zgornji roki iztečejo, se osebni podatki redno brišejo. Izjeme nastanejo le, če je nadaljnja obdelava v okviru zakonitih interesov v skladu s točko 3 c) obvezna. Takšno zanimanje obstaja tudi v primeru, če izbris ni mogoč ali je mogoč le z nesorazmerno velikimi napori zaradi posebne vrste shranjevanja in interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in se ti smatrajo za nižji interes. Namesto brisanja je obdelava omejena z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.. 

6. Ali se vaši osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali v mednarodno organizacijo?

Obdelava osebnih podatkov s strani STAHLGRUBER trgovina d.o.o. poteka predvsem v Sloveniji oz. na območju Evropske unije. Prenos ponudnikom storitev, povezanim podjetjem ali drugim tretjim osebam zunaj Evropske unije poteka v okviru zakonskih predpisov le, če:
a) ste nam za to dali posebno soglasje,
b) je treba izpolniti pogodbo z vami ali za predpogodbene ukrepe (npr. dostava na naslov zunaj Evropske unije),
c) je potrebno za sklenitev ali izvajanje pogodbe v vašem interesu,
d) obstaja ustrezna pravna obveznost ali pomemben javni interes,
e) je potrebno za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
f) je potrebno v okviru legitimnih interesov družbe STAHLGRUBERtrgovina d.o.o. ali pridružene družbe ali
g) gre za obdelavo naročila.
 
V primerih f) in g) je ustrezna raven varstva podatkov zagotovljena z vsaj enim od naslednjih ukrepov:
- odločitev Evropske komisije o ustreznosti,
- zavezujoči notranji predpisi o varstvu podatkov,
- standardne klavzule o varstvu podatkov, ki jih je izdala Evropska komisija,
- Odobrena pravila ravnanja v skladu s členom 40 GDPR,
- odobren mehanizem potrjevanja ali
- pogodbene klavzule, ki jih odobri nadzorni organ.. 

Osebni podatki se prenesejo podružnicam in ponudnikom storitev v ZDA. Ustrezna raven varstva podatkov je zagotovljena z uporabo standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je izdala Evropska komisija, pa tudi z uredbami o zasebnosti EU-ZDA (odločba o skladnosti). 

Na zahtevo vam lahko zagotovimo podrobne informacije. To vključuje tudi informacije o ustreznih ali primernih zagotovilih in o možnosti prejema njihove kopije. Zahtevo naslovite na odgovornega za varstvo podatkov podjetja.

7. Kakšne pravice do varstva podatkov imate?

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pod določenimi pogoji različne pravice, ki jih lahko uveljavljate proti podjetju STAHLGRUBER trgovina d.o.o. Sem spadajo pravica do obveščenosti (člen 15 GDPR), pravica do popravka (člen 16 GDPR), pravica do izbrisa (člen 17 GDPR), pravica do omejitve obdelave (člen 18 GDPR) Pravica do prenosljivosti podatkov (člen 20 GDPR). Omejitve veljajo za pravice do pridobitve informacij in izbrisa.

Proti obdelavi lahko ugovarjate zaradi zakonitih interesov (člen 21 (1) GDPR). V tem primeru bomo obdelavo končali, razen če obstajajo utemeljeni upravičeni razlogi za obdelavo ali če obdelava služi za uveljavljanje, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov. To velja podobno kot za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene neposrednega oglaševanja (člen 21, odstavek 2 GDPR). Soglasje lahko kadarkoli prekličete. Odstav 3. člena GDPR. To velja tudi za soglasje, dano pred 25. majem 2018. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki temelji na privolitvi pred njegovim umikom. 

Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov.

Če želite uveljaviti svoje pravice, se obrnite na zastopnika za varstvo podatkov podjetja STAHLGRUBER trgovina d.o.o., po možnosti v pisni obliki.
Kontaktni podatki so navedeni pod točko 1.

8. Ste dolžni posredovati osebne podatke? 

Osebne podatke, ki so potrebni za vzpostavitev in izvajanje poslovnega odnosa, za izvajanje predpogodbenih ukrepov in za izpolnitev s tem povezanih pogodbenih obveznosti, morate navesti. Poleg tega morate navesti podatke, ki jih je podjetje STAHLGRUBER trgovina d.o.o. zakonsko dolžno obdelovati. Brez teh informacij praviloma ne bomo mogli z vami skleniti ali izpolniti ustrezne pogodbe. Takšna obveznost posredovanja osebnih podatkov lahko nastane le v nadaljnjem poteku poslovnega odnosa. Zagotavljanje drugih osebnih podatkov je prostovoljno.

9. Ali v posameznih primerih (vključno s profiliranjem) poteka avtomatizirano odločanje?

STAHLGRUBER trgovina d.o.o. uporablja posamezne avtomatizirane odločitve v skladu z izvajanjem pogodb. 22. člen GDPR. Če plačilo večkrat zamuja, se možnost nakupa z odloženim plačilom samodejno blokira. Ta ukrep je namenjen zmanjšanju neplačlne discipline pri plačilih. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico posredovanja preko odgovorne osebe, izraziti svoje stališče in izpodbijati odločitev.

V nekaterih primerih se osebni podatki obdelujejo tudi samodejno, da se ocenijo določeni osebni vidiki (tako imenovano profiliranje). Da bi vam zagotovili ciljne informacije o izdelkih in storitvah ter vam lahko ponudili ponudbe, prilagojene vašim potrebam, se uporabljajo mehanizmi ocenjevanja, ki upoštevajo vašo panožno pripadnost in prodajo, specifično za skupino izdelkov v preteklosti.

V nekaterih primerih se osebni podatki obdelujejo tudi samodejno, da se ocenijo določeni osebni vidiki (tako imenovano profiliranje). Da bi vam zagotovili ciljne informacije o izdelkih in storitvah ter vam lahko ponudili ponudbe, prilagojene vašim potrebam, se uporabljajo mehanizmi ocenjevanja, ki upoštevajo vašo panožno pripadnost in vaše nakupe, specifične za skupino izdelkov v preteklosti. 

STAHLGRUBER trgovina d.o.o. ocenjuje bonitete poslovnih partnerjev. Za to se lahko uporabi tako imenovano točkovanje. Na podlagi matematičnih in statističnih metod se izračuna verjetnost, na podlagi katere bo poslovni partner izpolnil pogodbene plačilne obveznosti. Vrednosti pritekajo v oceno bonitet, odobritev plačilnih pogojev in oceno tveganj. Pri določitvi npr pripadnosti panogi, velikosti podjetja, podatki bonitetnih agencij, podatki o zgodovini podjetja, izkušnje iz poslovnih odnosov in pretekla plačilna disciplina.

Posebne kategorije osebnih podatkov v skladu s členom 9. GDPR in podatki o vašem državljanstvu se tukaj ne uporabljajo..

Podatki o vaši pravici do ugovora v skladu s členom 21 GDPR 

1. Pravica do ugovora v posameznih primerih
Pravico imate kadar koli nasprotovati obdelavi vaših osebnih podatkov iz razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja, pod pogojem, da obdelava temelji na odstavku 1 prvega odstavka 6. člena e) GDPR (obdelava v javnem interesu) ) ali na podlagi prvega odstavka prvega odstavka 6. člena f) GDPR (obdelava v interesu podjetja STAHLGRUBER trgovina d.o.o. ali tretje osebe). To velja tudi za profiliranje na podlagi te določbe. 4. člen GDPR. Če vložite ugovor, STAHLGRUBER trgovina d.o.o. ne bo več obdeloval osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, razen če bomo izkazali prepričljive razloge za obdelavo, ki je vredna varstva, ki odtehta vaše interese, pravice in svoboščine ali če obdelava služi za uveljavljanje, izvajanje oz. zagovor pravnih zahtevkov. 

2. Pravica do nasprotovanja obdelavi osebnih podatkov zaradi neposrednega oglaševanja
STAHLGRUBER trgovina d.o.o. vaše osebne podatke uporablja za neposredno oglaševanje. Pravico imate kadar koli nasprotovati obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takšnega oglaševanja. To velja tudi za profiliranje, če je povezano s tako neposrednim oglaševanjem. Če nasprotujete obdelavi za namene neposrednega trženja, STAHLGRUBER trgovina d.o.o. ne bo več obdeloval vaših osebnih podatkov v te namene. 

Ugovor je lahko neformalen in ga je treba nasloviti na:
STAHLGRUBER trgovina d.o.o.
Ob železnici 18
1000 Ljubljana