Nagradna igra “KUPI IN ZADENI”

NAGRADNA IGRA V PRODAJNI HIŠI LJUBLJANA
(od 01.05.2019 do 24.05.2019) - ZAKLJUČENO

IZŽREBANI NAGRAJENCI:

1. nagrada: Strešni kovček - Igor Sladić
2. nagrada: Hladilna torba - Tomaž Erbežnik
3. nagrada: Set izvijačev - Mark Curk

NAGRADNA IGRA V PRODAJNI HIŠI MARIBOR
(od 14.05.2019 do 14.06.2019) 

IZŽREBANI NAGRAJENCI:

1. nagrada: Strešni kovček - Ivan Krošl
2. nagrada: Hladilna torba - Siniša Dudek
3. nagrada: Set izvijačev - Dejan Kolarič

NAGRADNA IGRA V PRODAJNI HIŠI ŽALEC
(od 13.08.2019 do 13.09.2019) 

Nagradna igra "Kupi in zadeni" v prodajni hiši Žalec, na naslovu Cesta na lavo 2b, 3310 ŽAlec poteka v terminu od 13.08.2019 do 13.09.2019.
Za sodelovanje je potrebno v času trajanja nagradne igre v poslovalnici Žalec
v celoti izpolniti nagradni kupon in ga oddati v skrinjo za zbiranje kuponov.

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne osebe. Nagrade niso prenosljive in jih ni možno zamenjati za gotovino. Nakup ni pogoj za sodelovanje.
Nagradna igra poteka v dotičnih poslovalnicah le v navedenem terminu. Kuponi oddani izven določenih terminov ne bodo upoštevani.

Splošni pogoji za sodelovanje v nagradni igri “KUPI IN ZADENI”

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “KUPI IN ZADENI” je družba STAHLGRUBER d.o.o., Ob železnici 18, 1000 Ljubljana (kratko »STAHLGRUBER«).

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra “KUPI IN ZADENI” (v nadaljevanju: nagradna igra) poteka v poslovni hiši Žalec od 13. avgusta do vključno 13. septembra 2019.

3. Pravila in potek nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe. Sodelavke in sodelavci družbe STAHLGRUBER d.o.o. in njihovi sorodniki oziroma člani njihovega gospodinjstva v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Pogoj za sodelovanje je nakup v prodajalni prodajne hiše 108 Žalec na naslovu Cesta na lavo 2b, 3310 Žalec v času trajanja nagradne igre, ter pravilno in v celoti izpolnjen kupon, ki se v času trajanja nagradne igre odda v škatlo za žrebanje v zgoraj omenjeni prodajalni. Na en nakup je dovoljeno izpolniti le en kupon.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče ob izpolnitvi vseh podatkov in podpisu obrazca “KUPONA ZA SODELOVANJE”, ki se ga odda v obdobju trajanja nagradne igre v zbiralnik v dotični trgovini STAHLGRUBER. Sodelovanje v nagradni igri se šteje kot potrditev, da sodelujoči pozna pravila nagradne igre in jih sprejema.

4. Nagrade

Sodelujoči v nagradni igri lahko osvojijo naslednje nagrade:
1. Strešni kovček
2. Hladilna torba
3. Set izvijačev

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino.

5. Žrebanje nagrajencev

Dobitniki nagrad bodo določeni z žrebom, ki bo potekal 13.09.2019 na naslovu Cesta na lavo 2b, 3310 Žalec. Nagrajenci bodo o prejemu in načinu prevzema nagrade obveščeni pisno po pošti, in sicer v roku 14 dni po zaključenem žrebanju. Nagrado je mogoče prevzeti le z originalnim računom.

6. Podelitev nagrade

Odločitev o podelitvi nagrade je dokončna.

Pravica do nagrade ugasne, če predaje nagrade ni mogoče izvršiti v 30 dneh po prvem obvestilu. Za pravilno navedbo osebnih podatkov je odgovoren sodelujoči. STAHLGRUBER ne bo pošiljal dodatnih zahtev za navedbo podatkov.

Nagrade ni mogoče prenesti na tretje osebe.

Nagrada je predmet obdavčitve. Plačilo davkov od nagrad je obveznost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrad odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. V skladu s tem, so nagrajenci dolžni organizatorju sporočiti njihovo davčno številko pred prejemom nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati nagrajenec sam.

7. Varstvo osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov sodelujočih poteka ob upoštevanju določil Zakona o varstvu osebnih podatkov. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka in elektronski naslov. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namene te nagradne igre (izvedba nagradne igre, obveščanje nagrajencev o rezultatih, objava nagrajencev na spletni strani podjetja STAHLGRUBER www.stahlgruber.si, izpolnitev nagrade) in za namene neposrednega trženja. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Sodelujočim v nagradni igri so skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namene neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov: STAHLGRUBER trgovina d.o.o., Ob železnici 18, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAGRADNA IGRA KUPI IN ZADENI 2019«.

8. Končne določbe

STAHLGRUBER si pridržuje pravico, da nagradno igro kadarkoli brez predhodne najave prekine ali zaključi. Te možnosti se STAHLGRUBER lahko posluži zlasti v primeru, če iz tehničnih ali pravnih razlogov ni mogoče zagotoviti pravilne izvedbe nagradne igre.

Splošni pogoji nagradne igre so objavljeni tudi na internetni strani www.stahlgruber.si.

Ljubljana, 6.8.2019.