1

02.21

Sprememba pri prodaji akumulatorjev

Pomembna novost in omejitve pri prodaji akumulatorjev z ločeno žvepleno kislino.

Od 1.2.2021 je stopila v veljavo nova Evropska uredba o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (EU) 2019/1148, ki med drugim določa omejitve pri prodaji žveplove kisline (ki se prodaja ločeno) zraven pri določenih tipih akumulatorjev.

Uredba vpliva predvsem na nakup akumulatorjev za motorna kolesa, skuterje, kosilnice in drugo vrtno mehanizacijo. Pri teh so se doslej v določenih primerih prodajali suhi prednapolnjeni akumulatorji s priloženo žvepleno kislino, ki jo je kupcev pred vgradnjo sam nalil v akumulator.

Po novi uredbi tako ni več dovoljena prodaja takšnih akumulatorjev fizičnim osebam. Fizične osebe lahko kupujejo le še predhodno napolnjene in že aktivirane ali zaprte akumulatorje.
 

Kaj sprememba prinaša:
Prodaja žveplove kisline ločeno od akumulatorja je pod določenimi pogoji še dovoljena, a le pravnim osebam, ki ustrezajo kriterijem in lahko ustrezno dokažejo svojo identiteto. V tem primeru moral pravna oseba, oziroma zastopnik podjetja, ki takšen akumulator z ločeno kislino kupi, predhodno obvezno izpolniti posebno izjavo, s katero se bo obvezal k legitimni uporabi izdelka (torej izključno za namen, za katerega je bila kislina priložena). Poleg tega mora pravna oseba, ki opravlja nakup in podjetje za katerim stoji imeti potrebno  usposobljenost in ureditev po Zakonu o kemikalijah. Prav tako mora imeti na voljo ustrezno opremo in primerne skladiščne prostore za hranjenje takšnih kemikalij.

Namen direktive:
Osnovni namen nove direktive je preprečiti uporabo žveplene kisline, ki se dobavlja pri akumulatorjih, za kakršenkoli nelegalen namen. Vsak akumulator mora biti pred izdajo končni stranki že aktiviran, ali v tovarni ali pa pri distributerju. 

Ravnanje v primeru sumljive transakcije:
Po 9. členu Uredbe (EU) 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive smo kot prodajalec dolžni prijaviti sumljive transakcije, izginotja in tatvine zaradi preprečevanja in odkrivanja nezakonite proizvodnje eksplozivov. Gospodarski subjekti in spletne trgovine to storijo po preučitvi vseh okoliščin in zlasti, kadar morebitna stranka ravna na enega ali več od naslednjih načinov: 
- daje vtis negotovosti glede namena uporabe reguliranih predhodnih sestavin za eksplozive;
- daje vtis, da ni seznanjena z namenom uporabe reguliranih predhodnih sestavin za eksplozive, ali ga ne zna prepričljivo razložiti;
- namerava kupiti količine, kombinacije ali koncentracije reguliranih predhodnih sestavin za eksplozive, ki so za legitimno uporabo neobičajne;
- ne želi predložiti dokazila o identiteti ali prebivališču ali, če je to ustrezno, o statusu poklicnega uporabnika ali gospodarskega subjekta;
- vztraja pri uporabi neobičajnih metod plačila, vključno z večjimi količinami gotovine.

Varovanje in ravnanje z osebnimi podatki podanimi na izjavi:
Podatki navedeni na formularju se bodo hranili skladno z GDPR in uporabljali izključno za namen, za katerega so bili izdani. Te informacije se hranijo 18 mesecev od datuma transakcije, nato se predajo na uničenje. V navedenem obdobju  se informacije na zahtevo nacionalnih inšpekcijskih organov ali organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj predajo na voljo za inšpekcijski pregled.