Skladiščnik / logistik (m/ž)

Vsak izdelek šteje.

Kot skladiščnik / logistik boste v središču naših procesov dostave. Vaše naloge bodo od sprejema blaga do umestitve v skladišče, izbiranja naročil in dostave ponudnikom logističnih storitev ali končnim odjemalcem. Poleg tega boste tudi odgovorni za skladnost s sistemom upravljanja skladišča. Sodelovali pa boste tudi pri tekočem pregledu stanja in inventurah. Glede na funkcijo v oddelku za skladiščenje / logistiko lahko svoje področje odgovornosti razširite tako, da vključite procese knjiženja, pripravo računov, načrtovanje tur itd.