Vodja skladišča in logistike

S sodelovanjem in timskim delom je vse mogoče.

Kot vodja skladišča in logistiki upravljate osebje v skladišču, pa tudi vse procese iz vhodnega blaga, optimizacijo skladišča, predajo izdelkov dostavljalcem. Odgovorni boste za skladnost z različnimi smernicami, zlasti glede varnosti pri delu, varovanja zdravja in glede ravnanja z nevarnim blagom. Poleg tega boste koordinirali sodelovanje z drugimi področji prodaje in delovali kot vezni člen z zunanjimi oddelki. Prav tako boste aktivno podprli svoje sodelavce pri vsakodnevnih aktivnostih in pomagali pri tekočih procesih.